Cart

Flux © has been keeping it clean for more than a decade.

Dit product is enkel bestemd voor het schoonmaken van het medium waarvoor deze gemaakt is. Niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cleaner op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de FLUX © tot 2 jaar duren.
Dus cleaners koop je legaal, veilig, snel & discreet bij Flux-cleaner.com!

BIJ CONTACT VAN FLUX © MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

BIJ CONTACT VAN FLUX © MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van FLUX © vermijden.

BIJ PERONGELUKIGE INNAME VAN FLUX ©: het slachtoffer bij goeie muziek brengen en laten dansen in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel of uitritme dansen dan onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts of een choreograaf raadplegen.

FLUX Cleaners kopen

Flux © doet méér dan het belooft.

De enige echte FLUX © cleaners kopen, nu met een vernieuwde lijn cleaners, voor uw gehele collectie CD, DVD, Blu-ray en zelfs voor uw Solid state drive.

Flux © has been keeping it clean for more than a decade.

Veiligheidsmaterialen kopen?

Ook voor diverse safety materials ben je bij FLUX © aan het goede adres! ..Safty First!

Gevarenaanduidingen:

Alle Flux producten zijn enkel bestemd voor het schoonmaken van het medium waarvoor deze gemaakt is. Niet voor consumptie. Bewaar deze cleaner op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de FLUX © tot 2 jaar duren.
 Dus cleaners koop je veilig, snel & discreet bij Flux-cleaners.com!

FLUX © kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
FLUX © kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van chemische middelen in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

FLUX © verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken.
FLUX © in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!

BIJ CONTACT VAN FLUX © MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ

CONTACT VAN FLUX © MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van FLUX © vermijden.

BIJ PERONGELUKIGEINNAME VAN FLUX ©: het slachtoffer bij goeie muziek brengen en laten dansen in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel of uitritme dansen dan onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts of een choreograaf raadplegen.

Producten

FLUX Cleaners kopen

Flux SSD cleaner kopen

Flux SSD cleaner kopen

FLUX DVD Cleaner kopen

FLUX DVD Cleaner kopen

Flux © doet méér dan het belooft.
Inverness McKenzie

Inverness McKenzie

Business Owner

"We have no regrets! After using your product my music listening skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

Hanson Deck

Hanson Deck

Independent Artist

"Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Flux is worth much more than I paid. I like Flux 2.0 more each day because it makes live easier."

Natalya Undergrowth

Natalya Undergrowth

Freelancer

"Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."